Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant twin1992Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 6 Years
Needs Core Membership
Statistics 185 Deviations 1,679 Comments 26,684 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

AdCast - Ads from the Community

×

Donate

twin1992 has started a donation pool!
670 / 600
I'll be very appreciated if you donate me,thanks so much:heart:

You must be logged in to donate.

Comments


Add a Comment:
 
:iconsamosvulter:
samosvulter Featured By Owner Dec 24, 2015
Neko Emoji-28 (Yay sho happy) [V2] Keep it up with the fantastic arts!~:icontuzkistarsplz:
Happy holidayChristmas Tree Avatar  and Merry Christmas Christmas- Pikachu Santa 
Reply
:icontwin1992:
twin1992 Featured By Owner Dec 28, 2015
thanks so much 
:hug:
Merry Christmar and Happy New Year :D
Reply
:iconlinailinai:
LInaiLInai Featured By Owner Mar 15, 2015  Professional General Artist
Hơi trễ nhưng cảm ơn em rất nhiều.
Em có khởi đầu tốt cho năm mới đó nhỉ :D Vẽ sung quá! Rất hâm mộ (y)
Chúc em một năm đầy thành công và niềm vui, sức khỏe và may mắn :)
[ Chị ước chị cũng vẽ dc nhiều tranh mới như vầy ' 3' ]
Reply
:icontwin1992:
twin1992 Featured By Owner Mar 18, 2015
cảm ơn ss
em muốn trong lúc còn rảnh rỗi nghiêm túc luyện tập nên mới có nhiều tranh đấy ạ
em cũng thấy bất ngờ vì sự sung của mình :D 
Reply
:iconlinailinai:
LInaiLInai Featured By Owner Mar 23, 2015  Professional General Artist
He he
Cảm ơn bé (y)
Reply
:icontwin1992:
twin1992 Featured By Owner Mar 30, 2015
:) ko có zì ạ 
Reply
:iconlinailinai:
LInaiLInai Featured By Owner Edited Jan 26, 2015  Professional General Artist

Thanks alot for the Fav :D (Big Grin)
Reply
:icontwin1992:
twin1992 Featured By Owner Edited Jan 31, 2015
e rất hâm mộ tranh của chị :D
Reply
:iconlinailinai:
LInaiLInai Featured By Owner Jan 31, 2015  Professional General Artist
Cảm ơn em :) =P
Reply
:iconsarahmyriacarter:
SarahMyriaCarter Featured By Owner Jan 23, 2015  Professional Writer
Want to join my  Contest Winner gets 200 :points: and MY newest Book

sarahmyriacarter.deviantart.co…
Reply
Add a Comment: