Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant twin1992Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 6 Years
Needs Core Membership
Statistics 180 Deviations 1,675 Comments 25,903 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

AdCast - Ads from the Community

×

Donate

twin1992 has started a donation pool!
670 / 600
I'll be very appreciated if you donate me,thanks so much:heart:

You must be logged in to donate.

Comments


Add a Comment:
 
:iconlinailinai:
LInaiLInai Featured By Owner Mar 15, 2015  Professional General Artist
Hơi trễ nhưng cảm ơn em rất nhiều.
Em có khởi đầu tốt cho năm mới đó nhỉ :D Vẽ sung quá! Rất hâm mộ (y)
Chúc em một năm đầy thành công và niềm vui, sức khỏe và may mắn :)
[ Chị ước chị cũng vẽ dc nhiều tranh mới như vầy ' 3' ]
Reply
:icontwin1992:
twin1992 Featured By Owner Mar 18, 2015
cảm ơn ss
em muốn trong lúc còn rảnh rỗi nghiêm túc luyện tập nên mới có nhiều tranh đấy ạ
em cũng thấy bất ngờ vì sự sung của mình :D 
Reply
:iconlinailinai:
LInaiLInai Featured By Owner Mar 23, 2015  Professional General Artist
He he
Cảm ơn bé (y)
Reply
:icontwin1992:
twin1992 Featured By Owner Mar 30, 2015
:) ko có zì ạ 
Reply
:iconlinailinai:
LInaiLInai Featured By Owner Edited Jan 26, 2015  Professional General Artist

Thanks alot for the Fav :D (Big Grin)
Reply
:icontwin1992:
twin1992 Featured By Owner Edited Jan 31, 2015
e rất hâm mộ tranh của chị :D
Reply
:iconlinailinai:
LInaiLInai Featured By Owner Jan 31, 2015  Professional General Artist
Cảm ơn em :) =P
Reply
:iconsarahmyriacarter:
SarahMyriaCarter Featured By Owner Jan 23, 2015  Professional Writer
Want to join my  Contest Winner gets 200 :points: and MY newest Book

sarahmyriacarter.deviantart.co…
Reply
:iconduck-empress:
Duck-Empress Featured By Owner Sep 4, 2014  Hobbyist Digital Artist
Your works are amazing :)
Reply
:iconyashima:
yashima Featured By Owner Aug 2, 2014  Professional Digital Artist
Lovely artworks as always :)
Reply
Add a Comment: